Angļu valodas nodarbības online

Bezmaksas nodarbība   Mēģināt

Iesācējiem līmenis

Cilvēkiem, kuriem nav daudz zināšanu vai pat runā angļu, kuri vēlas sākt savu apmācību vai vēlas uzlabot esošās prasmes.

1
Pirmā nodarbība

Sasveicināšanās un atsveicināšanās frāzes, alfabēts un fonētika

2
Otrā nodarbība

Sasveicināšanās un atsveicināšanās no rīta, dienā, vakarā. Vietniekvārdi cilvēkiem, dzīvniekiem, lietām.

3
Trešā nodarbība

Stādīšanās priekšā, iepazīšanās ar cilvēku, uzziņas no kurienes viņš vai viņa ir.

4
Ceturtā nodarbība

Jautājumu veidošana par darbu, valstīm, profesiju nosaukumiem, artikuli, tagadnes darbības vārdu locīšana.

5
Piektā nodarbība

Māja, istabas, mēbeles, teikuma konstrukciju - there is, there are – lietošana.

6
Sestā nodarbība

Dzīvokļa apraksts. Iepazīšanās ar skaitļiem no 1 līdz 10 un kārtas skaitļa vārdi.

7
Septītā nodarbība

Pareiza angļu valodas teikuma konstrukcija un darbības vārda – to be – locīšana (apgalvojuma forma).

8
Astotā nodarbība

Iepazīsimies ar tautībām un valodām. Darbības vārda “būt” jautājuma forma.

9
Devītā nodarbība

Skaitļi no 10 līdz 20. Darbības vārda – to be - nolieguma forma.

10
Desmitā nodarbība

Runāsim par gadalaikiem, nedēļas dienām un bezpersonas frāzi (It`s...).

11
Vienpadsmitā nodarbība

Jūs sagaida krāsu gamma, mēneši, daudzskaitļa pareizrakstības likumi un angļu valodas laiku sistēma.

12
Divpadsmitā nodarbība

Runāsim par ģimeni un ģimenes locekļiem. Mācīsimies veidot jautājumus vienkāršajā tagadnē (Present Simple).

13
Trīspadsmitā nodarbība

Dzirdēsiet tekstu par ģimeni. Vingrināsieties izveidot jautājumus un noliegumus Present Simple laikā.

14
Četrpadsmitā nodarbība

Runāsim Present Simple laikā, un parunāsim par ikdienas darbībām.

15
Piecpadsmitā nodarbība

Skaitļi. Runāsim par laiku, iemācīsimies jautāt – cik pulkstenis?