Astotā nodarbība

Iepazīsimies ar tautībām un valodām. Darbības vārda “būt” jautājuma forma.

Anglu24.lv

Turpināsim iepazīties ar valstīm, un to galvaspilsētām, iepazīsimies ar tautībām un valodām. Darbības vārda - būt - jautājuma forma palīdzēs Jums saprast, kā uzdot jautājumus. Atcerēsimies un papildināsim iepazīšanās dialogu. Savas zināšanas uzlabosiet ar dažādām jaunām frāzēm.


Audio   

Bezmaksas daļas ilgums – 5 min. Visas nodarbības ilgums – 26 min.


Video   

video not available

Vārdnīca   

#WordTranslation
1Relax and have fun.  Atslābinieties un baudiet.
2Is he at work?  Vai viņš ir darbā?
3Are you a doctor?  Vai jūs esat ārsts?
4Is he from Russia?  Vai viņš ir no Krievijas?
5Is she an actress?  Vai viņa ir aktrise?
6Are they at home?  Vai viņi ir mājās?
7Is it a dog?  Vai tas ir suns?

Bezmaksas daļā ir tikai neliela daļa vārdu.

Piezīmes   

  • - Hello, dear students. Good morning, Jimmy.
  • - Good morning everyone, good morning, Martin.

Jebkurā diennakts laikā, jebkurā vietā anglu24.lv ēterī jūs nenogurstoši mācīs angļu valodas skolotājs Martin, bet man palīdzēs lieliskais palīgs Jim. Tas nozīmē, ka rītā vai vakarā, dienā vai naktī mūsu balsis vienmēr sasniegs jūs. Nu ko, ejam tālāk. Šajā nodarbībā turpināsim iepazīties ar valstīm, to galvaspilsētām, iepazīsimies ar tautībām un valodām. Darbības vārda BŪT jautājuma forma palīdzēs jums saprast, kā uzdot jautājumus. Atcerēsimies un papildināsim iepazīšanās dialogu, savas ziņas bagātināsim ar dažādām frāzēm.

Nu tad sākam. Mūs sagaida nopietns darbs turpinot apgūt darbības vārdu būt. Mākam to locīt, tātad apgalvojuma teikumus protam izveidot. Dažkārt ārzemnieki nepilnīgi iemācījušies latviešu valodu saka - Es būt students. Viņš būt no Latvija. Tas iepriecina, ka cilvēki vispār apgūst latviešu valodu, tas ir apsveicami. Negribu baidīt mūsu klausītājus, ka vāji zinot angļu valodu, nevarēsiet saprasties ar pasauli. Varēsiet. Protams, ka sapratīsieties. Jim, vai zini, kāda ir populārākā valoda pasaulē?

  • - English!

Jā, angļu valoda, taču pateikšu nelielu noslēpumu - pati populārākā valoda pasaulē – nepareiza angļu valoda... Tāpēc relax and have fun atslābinieties un baudies šo mirkli. Tagad, Jimmy, iztulko dažus teikumus angļu valodā:

They are doctors. Viņi ir ārsti.
She is from France. Viņa ir no Francijas.
We are students. Mēs esam studenti.

Viņš ir mājās. „Mājās” angliški – at home. Šeit mums palīgā nāk prievārds AT.

at home
ir mājās

Tu esi darbā. Angliski „darbā” skan tā – at work.

at work
darbā

Nu bet tagad paskatīsimies, kā tiek veidoti jautājuma teikumi. Sarunā ir svarīgi mācēt ne tikai atbildēt sarunas biedram, bet arī pašam uzdot jautājumus. Ar darbības vārdu būt (to be) jautājumus veidot ir viegli. Tikai vajag teikuma priekšmetu un izteicēju apmainīt vietām. Teikuma priekšmets atbild uz jautājumu KAS?, izteicējs - KO DARA? Tātad, teikumā „He is at work” he un is apmainām vietām un iegūstam:

Is he at work?
Vai viņš ir darbā?

Apgalvojuma teikums – You are a doctor – pārveidojam par kādu jautājumu?

  Are you a doctor?

Excellent. Tagad uzspēlēsim, Jim. Es sacīšu teikumus, bet tu tos pārveido jautājumos. Okay? Vārdiņš „Okay” nozīmē „labi”.

  • - Okay.

Tātad spēlējam: He is from Russia. Viņš ir no Krievijas. Kā būs – "Vai viņš ir no Krievijas?"?

  Is he from Russia?

She is an actress. Viņa ir aktrise. Kā būs – "Vai viņa ir aktrise?"?

  Is she an actress?

They are at home. Viņi ir mājās. Kā būs – "Vai viņi ir mājās?"?

  Are they at home?

It is a dog. Tas ir suns. Kā būs – "Vai tas ir suns?"?

  Is it a dog?

You are right. Vārds right nozīmē taisnība. Tev ir taisnība. Kā būs – "Vai tev ir taisnība?"?

  Are you right?

I am lost. Šis teikums nozīmē - "Es esmu apmaldījies", vai varam tulkot - "Es apmaldījos". I am lost. Kā būs – "Vai es esmu apmaldījies?"?

  Am I lost?

Lejupielāde