Iepazīstieties ar angļu valodas alfabētu!

Iepazīstieties ar angļu valodas alfabētu

Šajā alfabētā ir 26 latīņu burti.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Šie burti ir līdzīgi latviešu valodas burtiem. Abu valodu alfabētu izcelsme ir no latīņu valodas, taču izruna atšķiras. Ja mēs izrunājam burtu A, tas nenozīmē, ka to tā izrunā angliski. Tikai daži burti tiek vienādi izrunāti abās valodās. Paklausieties izrunu.

Burts Izruna Burts Izruna
  A a [eɪ]   N n [en]
  B b [bi:]   O o [əu]
  C c [si:]   P p [pi:]
  D d [di:]   Q q [kju:]
  E e [i:]   R r [a:]
  F f [ef]   S s [es]
  G g [dʒi:]   T t [ti:]
  H h [eɪtʃ]   U u [ju:]
  I i [aɪ]   V v [vi:]
  J j [dʒeɪ]   W w ['dʌblju:]
  K k [keɪ]   X x [eks]
  L l [el]   Y y [waɪ]
  M m [em]   Z z [zed]

Latviešu valodā nav tādu burtu, kā Q - kju, W - dablju, X - eks.

Tādi latviešu burti, kā e, g, h, i, r tiek izrunāti E - i, G - dži, H - eitč, I - ai, R - a(r).

Nesajauciet burtus C - si un S - es. Tas, kurš atrodas alfabēta sākumā, tiek izrunāts si, bet tas, kurš alfabēta beigās - es.


Dziedot ir ļoti viegli apgūt alfabētu. Paklausieties dziesmiņu, kuru uzrakstīja grupa 4FUN. Dziesmu iemācīsieties ļoti ātri, tikai neaizmirstiet, ka bez burtu izdziedāšanas, tāpat vajag zināt arī to nosaukumus.


Apsveicam, angļu valodas alfabētu jūs jau ziniet!


Vai vēlieties iemācīties angļu valodu?Divdesmit četras stundas diennaktī angļu valodas kursi ir jūsu rīcībā!