Rezultātu novērtējums

Išbandykite testus, stebėkite savo progresą!

Izmēģiniet bez maksas

STATS

Februāris

65

vidējais vērtējums

21

kopā testi

94

vidējais ilgums

Most difficult words during February  Watch TV


  to France


  Well done


  at the weekend


  pleasure


  to have a shower