Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  You - tu / Jūs


tu / Jūs