Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  you are - tu esi / jūs esiet


tu esi / jūs esiet