Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Yeah, I suppose so. - Jā, es tā domāju.


Jā, es tā domāju.