Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  With sugar. - Ar cukuru.


Ar cukuru.