Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  What's your job? - Par ko jūs strādājiet?


Par ko jūs strādājiet?