Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  We are students. - Mēs esam studenti.