Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  We are - Are we? - Mēs esam – Vai mēs esam?