Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  to watch the news on TV - skatīties ziņas pa TV


skatīties ziņas pa TV