Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  They are - Are they? - Jūs esiet – Vai jūs esiet?