Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  That - tas / tā


tas / tā