Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Thank you - Paldies tev / jums


Paldies tev / jums