Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Table - galds


galds