Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Story in latvian. - stāstījums latviski