Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Story in english - stāstījums angliski