Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Spell your name. - Pateikt savu vārdu pa burtiem.