Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Sounds nice. - Skan labi.


Skan labi.