Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Sink - slīkt


slīkt