Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  she is - viņa ir


viņa ir