Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  She is - She's - viņa ir