Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  She is - Is she? - Viņa ir – Vai viņa ir?