Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  See you tomorrow. - Uz redzēšanos līdz rītdienai.


Uz redzēšanos līdz rītdienai.