Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  See you soon. - Uz drīzu tikšanos.


Uz drīzu tikšanos.