Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  See you later. - Uz drīzu saredzēšanos.


Uz drīzu saredzēšanos.