Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Room - istaba


istaba