Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Repeat please. - Atkārto lūdzu.


Atkārto lūdzu.