Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Our - mūsu


mūsu