Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Of course! - Protams!


Protams!