Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  october - oktobris


oktobris