Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Numbers from 1 - 10 - skaitļi no 1 līdz 10