Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Not so bad, thanks. - Paldies, labi.


Paldies, labi.