Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  nephew - brāļadēls, māsasdēls


brāļadēls, māsasdēls