Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  My name is... - Mans vārds ir...