Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Like - Iecienīt, patikt


Iecienīt, patikt