Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Let's go ahead! - Tātad uzpriekšu!