Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Language - valoda


valoda