Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  It's quite cold. - Diezgan auksti.


Diezgan auksti.