Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  It isn't very warm. - Nav pārāk silts.


Nav pārāk silts.