Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  it is - viņš / viņa ir


viņš / viņa ir