Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  It is - It's - viņš / viņa ir