Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  It is - Is it? - Viņš/viņa ir – Vai viņš/viņa ir?