Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  It is cold. - Auksts.


Auksts.