Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  in December - decembrī


decembrī