Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  in a bank - bankā


bankā