Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  I like to be one of them. - Man patīk būt vienam no tiem.


Man patīk būt vienam no tiem.