Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  I can't complain. - Nevaru žēloties.