Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  I am from Poland. - Es esmu no Polijas.


Es esmu no Polijas.